GDPR

Healthy Junkies, zastoupeno Mgr. Klárou Krejčířovou, Dis., IČO 06391893 fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, se zavazuje, že osobní údaje, které klienti poskytnou pro účely provedení volnočasových aktivit bude důsledně chránit a nikam je dále nebude předávat, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).