Bezpečnostní předpisy

Klient je povinen nás informovat o svém zdravotním stavu. Pokud má klient zdravotní omezení, může sportovní aktivity navštěvovat pouze po konzultaci s instruktorem, který zváží a rozhodne o jeho způsobilosti. Sportovní aktivity nesmí navštěvovat osoby s kožními nemocemi, přenosnými chorobami a osoby opilé.

Klient je povinen dodržovat návštěvní řád Aquacentra Šutka a obecná pravidla slušného chování. Každá minuta navíc se doplácí po 1 Kč. Tyto doplatky instruktor nehradí.